Bảo Trì Hệ Thống Máy Khối Phổ LC/MSMS System

Dịch vụ bảo trì máy khối phổ LC/MSMS System.

Hãng: AB SCIEX

IMG_20150307_082843

IMG_20150307_082829 IMG_20150307_095433 IMG_20150307_095444 IMG_20150307_095458 IMG_20150307_095511 IMG_20150307_095525 IMG_20150307_095613 IMG_20150307_100936 IMG_20150307_100948 IMG_20150307_101248 IMG_20150307_102412 IMG_20150307_102436 IMG_20150307_103216 IMG_20150307_124653

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Bảo Trì Hệ Thống Máy Khối Phổ LC/MSMS System, 8.0 out of 10 based on 3 ratings

Trả lời

Các tin liên quan