Sửa chữa – Bảo trì

Hệ thống ABI 3130 tại Vĩnh Long

Một số hình ảnh về máy giải trình tự ABI 3130 được lắp đặt tại Vĩnh Long.

Bảo Trì Hệ Thống Máy Khối Phổ LC/MSMS System

Dịch vụ bảo trì máy khối phổ LC/MSMS System. Hãng: AB SCIEX

Sửa chữa máy Kingfisher Flex – Thermo Scientific

Một số hình ảnh trong quá trình sửa máy Kingfisher Flex của hãng Thermo Scientific. Triệu chứng máy: Máy không nhận đầu từ.