Thiết bị phân tích BODtrak II, 115/230V

Phân tích BOD đơn giản hơn với phiên bản sản phẩm mới thay thế BODTrakTM II.  Các kết quả so sánh với phương pháp pha loãng chỉ sau 2 đến 3 ngày kiểm tra. Sử dụng các kết quả để kiểm soát quy trình hay để dùng thay cho phương pháp pha loãng. Bộ kit … Read moreThiết bị phân tích BODtrak II, 115/230V