Dako Autostainer Link 48 tại Bệnh Viện Hòa Hảo

Một số hình ảnh về Máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Autostainer Link 48 tại Bệnh Viện Hòa Hảo.

IMG_1367

Khui thùng sau khi máy về đến bệnh viện

IMG_1369 IMG_1371 IMG_1372

Máy đã sẵn sàng để đưa vào láp ráp và sử dụng

IMG_1376 IMG_1377 IMG_1378 IMG_1379 IMG_1380

Leave a Comment