Bộ điều khiển dùng cho máy lấy mẫu tự động 900MAX AWRS

Nếu bạn cần phải lấy mẫu thường xuyên để phân tích theo yêu cầu báo cáo định kì của cơ quan quản lý môi trường hoặc cần phải lấy mẫu hỗn hợp từ các cống thải vào hệ thống hoặc khi nước mưa chảy tràn hoặc cần kiểm soát mẫu đối chiếu cho kết quả quan trắc đầu ra của trạm xử lý nước thải tập trung thì bộ máy lấy mẫu tự động Sigma 900MAX Controller chính là sản phẩm cần tìm
image_100
Bộ điều khiển Sigma 900 MAX kiểm soát và quản lý việc lấy mẫu tự động:

Đối với một công cụ quản lý nước toàn diện, không có gì so sánh với bộ lấy mẫu điều khiển bởi Sigma 900MAX. Đây là bộ lấy mẫu cao cấp với màn hình của bộ điều khiển lớn8 dòng  x 40 ký tự hiển thị cho phép bạn nhanh chóng lựa chọn các thông tin từ các menu định dạng sẵn dễ dàng hơn. Và với 12 kênh ghi dữ liệu (Datalogging), 900MAX Sigma có thể làm việc nhiều hơn một mẫu. Khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cho phép theo dõi lượng mưa, mức, vận tốc dòng chảy, lưu lượng, nhiệt độ, độ pH, ORP, độ dẫn điện, và oxy hòa tan.

Có thể lấy lên đến 7 tín hiệu analog bên ngoài vào 900MAX Sigma All Weather Sampler  và 3 đối với Sigma 900MAX Portable (di động) và Refrigerated Samplers (đông mẫu). Sigma 900MAX ghi 116.000 giá trị đọc trên mỗi kênh hoặc kết hợp bất kỳ của 12 kênh. Bộ nhớ RAM được tự động phân bổ khi cần thiết trong quá trình hoạt động-ghi đè lên các giá trị cũ nhất hoặc ngưng ghi giá trị mới nếu đã đầy bộ nhớ. Bộ nhớ flash cho phép bạn cài đặt các phần mềm được cải tiến (có sẵn trên Internet) một cách dễ dàng  mà không cần gửi máy lại cho nhà sản xuất để cập nhật phần mềm, nhờ vậy bạn luôn tiếp cận được công nghệ quan trắc mới nhất.

Lấy mẫu theo thể tích cài đặt khác nhau hoặc theo thời gian cố định.

Tính năng lấy mẫu theo thể tích hoặc thời gian của 900MAX Sigma  theo kích thước mẫu khác nhau tỉ lệ với tốc độ dòng chảy, đầu tiên thu giữ các mẫu được định lượng trước trong lần chạy đầu tiên. * Phương pháp mới được cấp bằng sáng chế này mô phỏng chặt chẽ việc lấy mẫu thủ công. Máy lấy mẫu thông thường thay đổi khoảng thời gian giữa các mẫu theo tốc độ dòng chảy, trong khi kích thước mẫu không thay đổi. Trong thời gian lưu lượng thấp, khoảng thời gian lấy mẫu có thể tăng đáng kể, dẫn đến thể tích mẫu thu thập không hiệu quả cho việc phân tích. Dòng chảy cao làm các thùng đựng mẫu sẽ đầy trước khi kết thúc thời gian để thu mẫu như mong muốn.. Những điều này làm cho việc xác định lượng xả thải trong thời gian ngắn bất hợp pháp hoặc trong trường hợp có bão sẽ gặp khó khăn. Sigma 900MAX Constant Time/Variable Volume lấy mẫu thường xuyên theo thời gian đã định, điều chỉnh kích thước mẫu tương ứng với tốc độ dòng chảy. Thể tích mẫu tăng và giảm theo dòng chảy, đảm bảo rằng tỷ lệ mẫu được lấy là cố định theo khoảng thời gian trong suốt giai đoạn thu thập mẫu tự động.

* Constant Time, Variable Volume patent #5587926, “Refrigerated fluid sampling apparatus and method with variable volume sampling system.

Phần mềm quản lý dữ liệu thân thiện

Dữ liệu thu thập bởi  Sigma 900MAX bằng phần mềm thân thiện giúp bạn phân tích dễ dàng và tạo lập trình bày bảng báo cáo số liệu chất lượng.

Phần mềm quản lý dữ liệu của Hach có khả năng ghi nhận giá trị trung bình, tổng cộng, nhỏ nhất, lớn nhất cho một ngày, một tháng hoặc bất kì khoảng thời gian nào mà bạn chọn. Tạo các bảng báo cáo theo định dạng chuẩn tích hợp viêc thu thập mẫu theo dòng chảy, mức, lượng mưa kèm theo bất kì thông số chất lượng nước như pH, ORP, nhiệt độ, độ dẫn điện hay oxy hòa tan.

Ba cách để tải dữ liệu từ Sigma 900 MAX:

Truyền thông dữ liệu theo hai cách nâng cao của 900MAX tích hợp với truyền thông bạn đang có. Ba cách tải dữ liệu:

Từ máy lấy mẫu đến DTU đến PC: được so với các máy tính xách tay, American Sigma´s palm-sized Data Transfer Unit sẽ truyền nhanh hơn, tiện hơn và kinh tế hơn để lấy dữ liệu từ ngoài hiện trường đến văn phòng. DTU chống thấm nước và rất đơn giản, không cần phải được huấn luyện sử dụng hay phải có kinh nghiệm sử dụng máy tính. Thiết bị này có thể lưu trữ dữ liệu cho 20 bộ máy lấy mẫu tự động.

Từ máy lấy mẫu đến modem đến PC: modem có sẵn truyền dữ liệu thông qua các điện thoại cầm tay hay điện thoại để bàn để đến máy tính. Phần mềm quản lý  và phân tích dữ liệu American Sigma´s InSight Gold có thể tự động gọi đến máy lấy mẫu theo thời gian định trước để lấy dữ liệu theo câu lệnh đưa ra.  Ngoài ra, Sigma 900 MAX có thể gửi các cảnh báo tín hiệu tối đa 3 trang giấy hoặc gửi đến máy tính điều khiển trung tâm khi có cảnh báo xuất hiện.

Từ máy lấy mẫu đến PC: Phần mềm quản lý  và phân tích dữ liệu Sigma´s Insight Gold Data cho phép bạn liên kết Sigma 900 MAX trực tiếp với máy tính của mình thông qua ngõ RS-232 serial.

Leave a Comment