Bộ kit HQ40d và điện cực IntelliCAL đo pH và BOD

Máy HQ40d đa chỉ tiêu sử dụng với điện cực số thông minh IntelliCAL “cắm là chạy” để đo các chỉ tiêu pH, độ dẫn điện (Conductivity) và oxy hòa tan (DO). Có thể cắm cùng lúc bất kì hai điện cực IntelliCAL để đo đồng thời, máy đo thông minh sẽ lưu trữ các số sê ri của điện cực, lịch sử hiệu chuẩn, ID người sử dụng, thời gian và ngày tháng và vị trí thực hiện đo đạc.

Tất cả dữ liệu (tối đa 500 điểm dữ liệu) có thể được xem dễ dàng thông qua phần mục lục hướng dẫn đơn giản, sử dụng các biểu tượng trực quan. Các dữ liệu được lưu theo chuẩn GLP/ISO và có thể chuyển đến máy tính hoặc thẻ nhớ USB.

Hiện nay có trọn bộ sản phẩm gồm máy đo HQd và điện cực IntelliCAL  cho các cấu hình thông thường. Một bộ thường đi kèm các dung dịch đệm, dung dịch chuẩn và các phụ kiện cần thiết khác để sử dụng ngay và tiện lợi khi đặt hàng.

image_56

Trọn bộ để đo pH và BOD – phù hợp cho các phòng thí nghiệm kiểm soát nước thải

Điện cực  Hach LBOD IntelliCAL NEW để phân tích BOD
Điện cực PHC101 refillable

Có bộ giá đỡ điện cực IntelliCAL và máy đo HQd để bàn

Đặt hóa chất thuốc thử để phân tích BOD riêng

Gồm: máy HQ40d sử dụng nguồn A/C Power và USB Adapters; điện cực LBOD101 với cáp 1.8 m; điện cực PHC301 ; giá đỡ máy HQd; dung dịch đệm pH, 500 mL; dung dịch bảo quản điện cực pH, 500 mL; Các chai BOD sử dụng 1 lần (117/thùng); nút chặn Acrylic (25); thang giữ điện cực; nắp đậy chai BOD (2 gói/ 6)

Leave a Comment